beleven

Ontdek je zintuigen (voelen, horen, ruiken, proeven, zien en bewegen) om zo dichter bij je gevoel te komen, veiligheid en vrijheid te voelen. Los te komen van je gedachtes. Ga samen met een kunstenaar op zoektocht naar jouw beleving van de wereld om je heen.

bedenken

Je gaat verder op avontuur. Dit gaat via een thema; bv. vriendschap, thuis of natuur. Leer je eigen identiteit in relatie tot kunst kennen en welke creatieve vingerafdruk jij hebt. Met deze stap kom je tot het concept (belangrijke basis) voor je werk

doen

Aan de slag! De kunstenaar helpt je stap voor stap bij de uitvoering van je idee. Verzamel je materiaal, bepaal hoe je werk (technisch) opgebouwd gaat worden en start met bouwen. De moeilijkheden die je tegenkomt kun je samen oplossen.

exposeren

Laat je werk zien, zodat anderen kunnen bewonderen wat je hebt gemaakt. De manier waarop is afhankelijk van wat voor werk je hebt gemaakt, welke boodschap je wilt overdragen en welke ruimte je ter beschikking hebt. Wellicht kun je gebruik maken van wat je hebt beleefd, bedacht of gedaan...

over ons

Wij zijn Myrthe en Loura, twee oprechte, enthousiaste ontwerpers die hart hebben voor mensen en hun context. We werken vanuit onze intuïtie en ervaring, dingen die we meemaken in ons werk of leven. In gesprek met elkaar is een zoektocht ontstaan naar de verbinding tussen jongeren, kunst en hun omgeving. Project Junction is een kans voor kinderen en jongeren om zelf op onderzoek uit te gaan naar die verbinding. Via vier sporen kunnen zij zich laten meevoeren door hun dromen, deze omzetten naar een plan, hieruit een werk bouwen en dit delen met anderen. Door de samenwerking met professionele creatieve vormgevers in kleine groepen wordt kennis overgedragen en kwaliteit geborgd. Het luisteren naar elkaars ideeën en ervaren van eigen kunnen zorgt voor de vorming van een stukje identiteit. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

inspiratie

in contact met creatieve vormgevers krijgt het project inhoud